தமிழ்ப் பொழில் (11/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1936

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அக் அங்கு அதன் அதனே அது அல்ல அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அவை அறிந்து ஆகலின் ஆகவே ஆகிய ஆகில் கலங்கழி ஆசிரியர் ஆண்டு ஆதலால் ஆப் இங்கு இதோ இம்மலே இயற்று இருக் இருவரும் இல் இவர் இறைமணி இறையவன் இன் இன்று இனி உண்டல் உண்டான் உண்மை எது எம் எவ்வாறு என் என்பது என்பன என்ற என்று என்ன என்னும் ஆராய்ச்சிநூல் என எனக் எனக்கு எனது எனவும் ஒர் ஒரு ஒருவர் ஒளி கண் கம் கமது கவவு கவவுக்கை கன் காட்சி காண்க காண்டல் காம் கான் கி கின்ற கும் குறள் கூடுதல் கூறியன கொடிய கொண்டு கொள்க கோக்கி ங் சம் சற்று சாத்தன் செய்த சென்று சொல் தடையும் தமது தமிழ் தன் தாங்கள் தார் திரு து தும் தொகை நம் நமது நான் பக்கம் படைகள் படைத் பத்துப்பாட்டு பரணர் பன்மை பன்றி பாக்கை பாணர் பாணர் என்னும் பால் பாறை பி பித்தளே பிள்ளையவர்கள் பிற பிறகு பின் பின்னர் பின்னர்க் பெயரெச்சம் பெரு பெரும் பொருள் போர் போல போலும் மதுகைய மலே மன்னன் மிக்க முடிபு முதல் முற்ருெடர்ச்சி முறையே முன் மேலும் யாரென யாவும் யான் யோகம் வணங்குதல் வள்ளல்-ஆய்-அண்டிரன் வாய்க்க வாருசி கதை வாழிய விழுந்து வேண்டும்

Bibliographic information