தமிழ்ப் பொழில் (40/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1964

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அச்சம் அசைச் அடிகள் அது அந்த அருளிச் அவர் அவர்கள் அவற்றின் அவனே அறிவு அறிவுஒளி ஆய்ந்து ஆய்வுக் ஆயினும் இசரயேல் இது இல்லை இவண் இறைவன் இனி உம் உரை உள்ளது ஊர் எடுத்துக் எதிர்கால எம் எல்லாம் என் என்க என்பது என்ற என்று என்றும் என்ன என எனப் எனவும் எனவே எனின் ஏவல் ஏனைய ஒரு கண் கண்டு கலைஞர்கள் கவிதை கனிந்த காண்க காணும் கிடக்கும் கிலே கின்றன கூற்று கூறினர் கோ கோவிந்தசாமி கோவிந்தராசனர் சங்கர ஆசிரியர் சமயத்தினர் சி சிறந்து சுவை செகதீசன் செய்யும் என்னும் செல்லும் சென்று சொல் சோலைகள் ட் டி த் தம் தமிழ் தமிழரின் தலைமகன் தன் தாம் தான் தி திங்கள் திரு திருவெம்பாவை துறையில் நன்கு நா நாண் நான்கும் நுண் நூல் பண் பண்டைத் தமிழரின் பல பலர் பன்மை பாடல்கள் பாடும் பாலசுந்தரம் பாவைப் புலவர் புறம் பெண் பொருள் போன்ற மடம் மலர் மலர்ச்சி புலவர் மா மாலை மாறு மிகப் மியா முன் மேட்ைடறிஞர்கள் மோ யா யெல்லாம் ருர் ல் வந்து வரி வரும் வாய்ப்பாட்டு வான வானநூல் வித்துவான் விளக்கம் விளங்கும் வினைமுற்று வேங்கடராமன் பி வேட்கை வேண்டும் வைத்து ன்

Bibliographic information