தமிழ்ப் பொழில் (4/5&6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1928

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்   

 

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃது அடை அதனே அது அம் அரசன் அரசனது அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அவை அன்றி ஆகிய ஆவன் இத்தகைய இது இப் இவன் இவனது இன்புற்று இனி உடனே உரைத்தார் உழவர் எலும்பை எழ் என் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப் எனவும் ஒர் ஒரு ஒருவன் ஒன்று கங்கை கங்கைக்கு கங்கையை கடல் கடவுள் கண் கண்ட கண்ணகி கண்ணகியின் கணவன் கம் கற்பின் கன் கன்று காடு காடும் காண்க காதல் காம் காலத்தில் காளில் கான் கின்றது கும் குமரி குறவர் குறிஞ்சி குறிப்பும் கொண்டு கொள்ள கொற்கை கோவலன் சக சில சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு சிலர் சிறக்க சிறந்த சிறிதும் செங்குட்டுவன் செங்கோல் செப்பு செல்லும் சென்று சொல் தங்கள் தமது தமிழ் தல் தன் தான் தொடரும் நம் நீ நீர் பல பழைய பாடிய பாண்டி பாண்டியன் பாம் பிற பிறர் பின்னர் புதிய புராணம் புறம் பெயர் பெரிதும் பெரிய பெறும் பெறுவதாகவும் பொது பொருள் போர் போல போலும் போன்ற மக்கள் மணி மணிமுத்தகதி மணிமேகலை மதுரைக் மற்றும் மாதவி மாதவியோடு மாறு மிக்க முதலிய முதலில் மேய யாகும் யாவர் யான் யில் யும் வக்க வட வாழ்க்க விமானம் விளக்கக் வேண்டும் வேறு

Bibliographic information