தமிழ்ப் பொழில் (52/8&9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1979

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃது அதன் அது அதுவே அப்பொழுது அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அன்பு இங்கே இங்ங்ணம் இதன் இதில் இதிலுள்ள இதிற் இந்நூல் இல்லறம் இலக்கணங் இவர் இறப்ப இன்ன இன்னது இனிமை உயிர் உவமிக்கப் உள் பட உள்ளன உள்ளுறை எத்துணை என் என்பது என்ருள் என்று என்றும் என எனத் எனப் எனவும் எஸ் ஒவ்வொரு ஒன்ருகிய ஒன்று கடவுள் வாழ்த்து கண் கபிலர் கரந்தைத் தமிழ்ச் கரந்தைப் புலவர் கல்லூரி கரிய காண் காண்க கார்த்திகை கிடக்கும் கூறப்பட்டுளது கூறியிருக் கூறியிருக்கிறது கூறியிருப்பது கொண்டு கொல்லன் சங்க சங்கப் புலவர் சில சிலர் சிறந்தது சிறிய செய்த செய்தான் தஞ்சாவூர் தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் பொழில் தலைவன் தலைவனது தலைவி தலைவியின் தன்மை தாமரை திரு தின் தேன் தோழி நடராசன் நம் நன்கு நன்றி நாளில் நாற்பது நீ நீர் நுகர்ந்த நுண்ணறிவு நூல் நூல்களை பகுதி பட்டுள்ளன பத்துப் பதிற்றுப்பத்து பதும் பல பழத்தை பழைய பாட்டு பாடிய பாரி பின்பு பின்வரும் பெற்று போல் போல போலும் மட்டார் மணிமாலை மிக்க மிக முட்டை முதலிய மென்று யான் யானை யானையின் உயிர்ப்பும் யுடைய யுடையது யென்னும் வந்த வந்துள்ள வரைந்து கொண்டுழி வித்துவான் விளங்கும் வே வேண்டும் வேறு

Bibliographic information