தமிழ்ப் பொழில் (18/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1942

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அங்கு அது அதை அருமை அல்லது அவர் அவை ஆகும் ஆண்டில் ஆண்டு ஆதலின் ஆம் ஆயினும் ஆராய்ச்சிக் ஆராய்ச்சிகளில் ஆற்றல் ஆனல் இசை இசைக் இசைக் கருவிகளே இசைக்கு இசைச் செல்வம் இதல்ை இது இயக்கம் இரண்டாம் இருந்த இருநூற்றைம்பது இவ் இவ்வாறு இவர் இவர் பெறவில்லை இவருக்கு இவை இன்னிசையில் இன்னும் உ-ம் உண்டு உள எடுத்துரைத்தலே எண்களைத் எண்ணினர் என்பது என்ற என்று என எனவே எனும் ஐந்து ஐரோப்பிய ஒப்ப ஒர் ஒரு ஒரே ஒலிப்பது வழக்கம் ஒளிக்கும் கண்டுகொள்க கல்லூரித் தலைவர்கள் கல்லூரியிற் கல்வி கலைச் சொல் லாக்கம் காண்க காணலாம் கீழ் குறிக்கும் குறைந்து குன்றி கையில் கொண்டு சங்கீத சிறந்த சிறிது சுருங்கியதும் செவ்வனே சென்னைப் சேர்ந்து சொல் தஞ்சை தம் கருத்தைச் தமிழ் தலைவர் தான் தேர்ச்சி தேர்ச்சிக் தோடி நம் நமது நலம் நாம் நாள் நாளடைவில் பயிலும் பயின்ற பருமை எனவுங் கொள்ளல் பல்கலைக் பல பற்றின பாட பாரடே பின் புக்கர் பெண்மணி பெரிது பெரிதும் பெற்ருர் பெறும் பொருள் போன்ற மலர் மின் மின்சார மின்சாரகாந்த மீது முடிவு முதல் முதலிய முழுதும் முறையாகும் முன்நிலை முன்னரே மைகேல் பாரடே யிழத்தல் வடமொழி வடமொழிப் வடிவும் விஞ்ஞான வேண்டும் வேற்றுமை வேறு centimetre Energy music Prism Pyramid quarter tones Square

Bibliographic information