தமிழ்ப் பொழில் (40/7&8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1964

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அஃது அண்ணுல் அதன் அது அந்த அமைத்தல் அவ்வகை அவர் அவர்கள் அறியலாம் அறிவு ஆசிரியர் ஆழ்ந்த இந்த இயற்கை இருந்த இருந்தனர் இவ்வாறு இவள் இவைகள் இளம் இளமை இன்றியமையாத இனவாழ்வின் இனி உண்மை உணர்ந்து எதிர்காலத்திலும் எம்பெருமான் எம்மூர் எல்லாம் என் என்பது என்ருளும் என்ருன் என்ற என்று என்றும் என எனக் எனின் ஒரு நாட்டின் ஒளி ஒன்றுபோய் க ள் கண் கண்டார் கணிவன் முல்லை கரந்தை-தஞ்சை கருத்து கல்வி அமைப்பின் கல்வி முறையை கலாநிதி களில் கின்ற கூறினன் கெல்லாம் கொண்ட கோள் நிலை சங்கத் தலைவர் சிந்தனை சிலர் சிறப்பும் செய்து செய்யுள் செலினும் சென்று சேர சொல்வளர் தங்கள் தம் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்ப் தலைமகள் தன் தன்னுடைய தன்னுயிர் தனது தனி தாயகத்தின் தான் திரு து நறையாற் நாகரிகம் நாம் நாள் நிகழும் நின் நின்று நின்னிற்பிரியேன் நீ நும்மூர் ப் பங்குனி பண்டைத் பயன் பரிபாடல் பற்றும் பி.எல் பி.ஏ பின்னர் பு ல வ புலவர் புறம் பெம்மான் பொருந்திய பொன் ம் மதிப்பும் மனித மனிதன் மாக்கள் மீது முதல் முறை முன் மூன்று யாம் யான் யுடையாய் வரலாறு வாய் வாழ்க்கை வாழி விண்மீன் விளங்கும் வீழ்ந்த வெள்ளி வெற்றி வேற்ருனின் ன்

Bibliographic information