தமிழ்ப் பொழில் (21/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1945

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதியமான் அது அம் அமைத்து அரசியலார் அவர் அவர்கள் அவருடைய அன் அன்பர்களே அன்மொழித்தொகை அன்றி அனுப்பி ஆகவே ஆகிய ஆகும் ஆர்கால்டி ஆர்கால்டியின் இக் இங்கே இச் இசை இத்தகைய உயர்ந்த இந்த இம் இயல் இன்பம் இனி இனிது ஈண்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் உடையது உணர்ந்து உணவு உயிர் உரை உலகம் உறுதிமுறிக் எல்லா என் என்பதற்குப் பொருள் என்பது என்ருல் என்ற என்றவிடத்துப் என்று என்றே என்னும் என எனக் ஏழ்மை ஒர் ஒரு ஒருவர் ஒவ்வொரு ஒன்று கடந்து கபிலர் கள் காணப்படும் கிலேயில் கிழங்கு கை கொடுத்தான் கொண்டு கொள்ளப்படும் சில சிறந்த சிறு செய்தும் செயல் சேர சொல் தம் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் நாட்டு தமிழ் மொழி தமிழ்நாடு தமிழ்ப் புலவர் தன் தன்னுடைய தாம் தாழ்குழல் தாழ்ந்த தான் திட்டமும் தீ தொழிற் தொழிற்சாலை நம் நல்ல நாட நாடக நாடகக்கலை நாடகம் நாம் நூல்களே பயன் பரணர் பல்கலைக் பல பற்றியும் பாரி பிறகு பின்பு பீங்கான் புலவர் புலவர்கள் பெண் பெயர் பெயர்கிலே பெயர்ச்சொல் பெயர்நிலை பெயராகிய பொருள் போன்றது மக்களுக்கு மங்கை மன்னன் மாநாட்டின் தலைமையுரை முதலிய முதன் முதலாக மொழி மொழிக்கலே யாகும் யும் வரும் வளர்ச்சியும் வாழ்க்கை உறுதிமுறி வாழ்க தமிழ் விளங்கினர் விளங்கும் வேண்டுகின்ருேம் வேண்டும் வேறு ளாகிய ஜெர்மானிய Insurance

Bibliographic information