தமிழ்ப் பொழில் (15/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃதாவது அசை அது அம்மா அல்லது அவர் அவர்கள் அவற்றின் அவை அழுகை அன்ருே ஆக்கமொடு ஆகலின் ஆசிரியர் ஆதிரை இங்கு இடங்களில் இதற்காகவா இது இதுகாறும் இம் இரண்டாம் கடல் இராம இராவணன் இருக்க இல் இலக் இலக்கண இவ்வாறு இளமதி இளமதிவாணன் இளிவால் இன்று இனி உள் உள்ள உன் உனக்குக் ஊருக்கு எள்ளல் என் அருமை என்பதில் என்பது என்று என்னும் என எனக் எனக்கு எனது எனல் எனவும் எனவே ஏறத்தாழ ஐயோ ஒர் ஒரு கடல் கடைச் கடைச்சங்க கம் கருத்து கல்லூரி கலேவா கவாடபுரம் காட்சி காட்டின் காடு காண்க காப்பியர் காம் காய் காலக்கவை காலத்தில் காலம் கான் கான் என் கானும் கி கின் கு குறள் குறிப்பு கூறும் கை கொண்டு கொல்காப்பியர் கோடல் சங்க சங்க இலக்கியம் சாலா மருட்கை சில சிறுமை சுமார் சூத்திரம் செய்தி செய்வேன் சென்று வருகின்றேன் தம் தமிழ் தாங்கள் தான் தி து துயர் தொல் நான் நான்கே நூல்களையும் பல்வேறு பல பாக்கள் பாக்களும் பாணினியம் பால் பி பிராட்டியார் பிற பின் புலவர் பெருமை பொருள் போரில் போன்ற மற்றும் மு முதலிய முற்பட்ட முறை முறையில் முன் மெய்ப்பாடு யான் யுேம் வட வடமொழிக் வந்து வரினும் வளவன் விளங்கும் வேண்டும் வேறு ன்

Bibliographic information