தமிழ்ப் பொழில் (40/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1964

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அதாவது அரசியல் அல்லது அவள் அவன் ஆகவே ஆகும் ஆங்கிலம் ஆடு ஆதிமனிதர் ஆல்ை ஆள ஆற்றல் இஃது இதல்ை இந்த இரண்டு இராமன் இருக்கும் இல்லை இவ்வாறு இழந்தால் உண்மை உலக உள்ள எண்ணம் எல்லாச் எழுத்தாளர்கள் என்பது என்பதும் என்பன என்ருல் என்ற என்றனர் என்று என்றே என்னும் சொல்லின் என எனவே ஏற்படும் ஏற்றம் ஒப்பியல் ஒரு ஒறுத்தான் ஒன்று க ம் ப கண்டான் கம்பன் கல் கலி காகம் காட்டும் காண காணலாம் கூனி கூனியின் கைகேயி கொண்ட கொண்டிருந்த கோவலன் ங் க சமுதாய சா சாய் சாய்வு சாவு செய்யும் செய்வினை செயப் செயப்படு செயப்படுபொருள் செயப்பாட்டுவினே செயல் செற்ருன் சொல் சொற்கள் சொற்களையும் த் தகர தசரதன் தம்மை தமிழ் தமிழில் தவறு தன் தாகும் தான் தின்னல் து துன் தெரிந்து நடந்தான் நிறைவேற்றிக் நூல் ப் பண் பரதன் பல பழம் பா பாங்கின பால் பிற்கால பு புறம் பெயர் பெரிதும் பெருவழக்கு பொருள் பொருள்களில் பொருளின் போல மக்கள் மங்கை மரபை மற்றவரால் மாற்றி மு முடிசூடும் முதலிய ய ல ல் வருமாறு வழக்கிலும் வளர்ச்சிக்கு வாழ்வு விழுந்தாலும் வினே வினைச்சொல் வெளிப்படை வேடிக்கை வேண்டும் வேறு றகரம் ன்

Bibliographic information