தமிழ்ப் பொழில் (15/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1940

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Common terms and phrases

அகம் அண்ணுல் அது அல்லது அவர்கள் அறிந்து அறிவியல் அன்றி ஆா இது இயற்கை இருக்கது இவை இன் இன்பம் இன்பமும் இன்று ஈண்டு உணர்வு உயிர் ஊக்கம் எம் எம்மை எம்மைப் எல்லாம் என் என்செய்வேன் என்பது என்பதும் என்ரும்போல்வன என்ற என்று என்றும் என்ன என்னே என எனக் எனக்கு எனப் எனவும் ஐயா ஒரு கண் கண்டீரக்கோப் கண்டு கம் கம்பர் கம்மை கருத்து கருது கல் கல்பொரு கல்லூரியில் கல்வி கவனி களும் காண்க காதல் காதலின் காய் கான் குறு குறுக் கையா கொழுவடித் சில சிறக்க செய் செய்யுட் பொருள் செல்க செல்வம் செல்வமும் கல்வியும் சென்று சொக்க தகுதி தமிழ் தமிழ் காட்டில் தவிர் தனி தான் திரு திருப்பாட்டுக்கள் திருவாளர் து துன்பம் துன்பமும் தொடங்கின நூல் நூல்கள் பயன் பயின் பயின்று பல பள்ளியானேயின் பற்றி பறித்த பாது பிறை புலவர் புலவர்கள் புறம் பெயர் போர்த் போல் போல மக்கள் மக்களின் மாடலன் மாலே மிக்க முதல் முறை முறையே முன் மெய்ப்பாடு மெல்ல மேலும் யாவரும் யாவையே யான் வகுப்பில் வருக்கி வருக்தும் வருகலான வரும் வருவன காண்க வழங்கி வன்பரணர் வாழ்க்கையின் வாழி வினே வினேயே விேர் வீர வுடன் வெறி வேகம் வேண்டும் வேல் Methyle Motion Motor Scientific

Bibliographic information