தமிழ்ப் பொழில் (22/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1947

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடிகளார் அம் அரங்கேற்று அருட்டிரு அருளிய அவ் அவற்றின் அவற்றை அவை ஆண்டு ஆதரவு ஆதலால் ஆராய்ந்து இசை இசைத் தமிழ் நூலாகிய இத் இந்தி யாசிரியரை இயல் இயற்றி இருப்பன இலகு பொலிவுத் தகையி இனிது உயிரி என்ற என்னும் என எனக் எனத் ஒளி க் கண்ட கம் கருவிகளைக் கொண்டு கருவியாகிய கல்வி யமைச்சர் அவர்கள் களாக களிமண் களையும் கன்கு காண கால்வனிக் காறுவி காவலர் கிலே குரிய கேற்ற கொண்ட சங்க சங்கத் சங்கத்துப் சமய சில இன்ைெரு வகை சிவஞான செய்த செய்திகள் சைவ தந்த தம் திருவருட் புலமையால் தமிழ் மக்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ்ச் தமிழகம் தமிழை தரம் தாகும் தாம் தாய்மொழி திரு திருக்கொள்ளம்பூதார் திறம் து துப் தேவர் தேவரவர்கள் தைத் தொகுத்து தொட்டி தொன் நம் நமச்சி நன்றி நாடகம் நாவல நிறுவினர்கள் நூல் நூலாகிய யாழ் நூலாசிரிய நூற் படி படிக்க பலர் பழக் பாண்டித்துரைசாமித் பாராட் பிறகு புலமை புலவர் பெ பெற்று பேரவையில் பேராசிரியர் பொழிற்ருெண்டர் கருத்துரைகள் பொழுது மண்ணிலும் மாண்பினையும் மிக்க மிகவும் முதல் முனிவர் மொழி யாழ் நூலாசிரியர் யாழ்நூல் யாழின் யென்னும் ரவர்களின் ராகிய ராம ல் வரவேற்பு வான விய விழா வீணையிலும் வெற்றி வே வேண்டு வேண்டும் வைகாசி ள் னளவு oxide

Bibliographic information