தமிழ்ப் பொழில் (33/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1958
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

அதாவது அது அந்த அலகுகள் அவர் அவர்கள் அவனுடைய அவை அறியலன் ஆசிரியர் ஆணடான இக்காலத்தில் ஷட்ஜம் இங்கு இசை இந்திய இரண்டு இருந்தது இருப்பதற்குள்ளே சிறிய இவ்வாறு இளி இறப்பதை இறுதியானது உடையவர் உண்டு உழை உள்ள உன்னை உனது ஊர் எங்கள் எப்படி என்பது என்பன என்ற என்று என்னும் என மூன்று எனப் எனவும் ஏனைய ஒரு ஒருமாவும் ஒவ்வொரு கண் கரகரப்பிரியாவில் கரையும் கிலன் காகலி நிஷாதம் காடு காந்தாரம் காலத்தில் கி கீழ் குரல் கூறி கெளள கைக்கிளை கைசிகி நிஷாதம் சதுச்ருதிதைவதம் சாதாரண காந்தாரம் சிறந்த சிறிது சிறுது பெர்கள சுத்த சுத்த தைவதம் சுவர்க்கம் செமிதேய செய்துவந்த டு தங்கி தமிழ் நாட்டில் தாரம் திருக்கு துத்தம் தைவதம் நல்ல நன்கு நாட்டில் நாட்டு நாடிச் நாடு நாம் நாளும் நான் நிலம் நிலன் பஞ்சமம் படை பண்டைத் தமிழ் பண்டைய பயிற்சி பயிற்சிக்குரிய பவளக் பழம் பாடலிபுரத்திற்கு பானை பி பின்னர் பினபு புரந்தரதாசர் புல்லிலே புலவர் பெயர் பெரிய பெரும் போகாமல் போரிலே மக்கள் மத்தியமம் மதுரை மன்னர்கள் முக்காணி முக்காலே முடியாது முதல முதலாகவும் முந்திரிகைக்கீழ் முறுவல் முறை முன்னர் மூன்று வகையாகக் ருஷபம் ரோம் வகையாகக் கருதப்படு கின்றது வச்சிர வரும் வருமாறு வாணிகம் வாழ்வு விளரி வீர வேண்டும் ஷட்ஜம்

Bibliographic information