தமிழ்ப் பொழில் (21/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1945

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அசுண அதனை அரச அவ்வாறு அவர் அவர்கள் அவரது அவன் அவை ஆசிரியர் ஆண்டு ஆதலால் ஆராய்ச்சி ஆராய்ந்து இஃது இக் இங்கிலேயில் இத்தகைய இந்தச் இருந்து இவ் இவர் இறைவன் இனி உண்டு உள்ளத்தே எடுத்து எம் கல்லூரி என் என்பது என்பதும் என்று என்றும் என்னே எனவே எனும் ஒர் ஒரு கண்டு கம்பர் கரந்தைத் கருதி கல்லூரியின் கல்வி கவரி காட்டிய காட்டும் காத்தியாயனர் கிடைத்தது கிலேயை கிற்கும் கூறும் கூறுவதை கேட்டு ச ரி த் சாதி சமய சில சிறந்த சிறப்புப் சுப்பிரமணிய சென்னை சேர சேரர் சோழ சோழர் டி டு த் தி ர தக்க தமக்கு தமது தமிழ் தமிழ்நாட்டுப் தமிழ்நாடு தமிழ்ப் தறுகண் தன் தாகூர் தாகூருக்கு தாம் தி திரு திருவாசகம் து தேவாரம் தொல்காப்பியர் நம் நாடு நிகழும் நூல் நூல்கள் நூல்களில் பக்கம் பகைவர் பண்டை பல் பல பற்றிக் பற்றிய பாண்டிய பாண்டியர் என்ற பாண்டு பின் புகுந்த புல்லும் புலவர் பெயர்கள் பெரிதும் பெருமிதம் பெற்று ம் மக்கள் மலர் மாவும் மானம் முதலிய முன்னேர் மொழி யாழின் யெனவும் வகுப்புக்களும் வண்ணம் வந்து வல்லோசை வழங்கப் வாழ்ந்த விட்டு வித்துவான் விலங்கு வீர உணர்ச்சியை வீரம் வீரன் வேண்டுகின்றேம் ள் ன்

Bibliographic information