தமிழ்ப் பொழில் (5/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1929

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அச் அடம்பு அணிந்து அதன் அதிக அதிகப்பட அது அவ் அவர் அவற்றின் அவை அறிக அன்றியும் அன்று அால் ஆசிரியர் ஆட்சி ஆடைகளும் ஆடையை ஆண்டுக்கல்வெட்டு இகளுல் இடமெல்லாம் இந்த இப்போரில் இரண்டாம் இரண்டு இருக்கும் இவர் இவர்க்கு இவர்கள் இவன் இவனது உடலில் உணர்ச்சி உவமை உள்ள என் என்பது இதன் என்பது இன்னது என்ற பட்டம் என்று என்று சின்னமனூர்ச் என்றுயிற்று என்னும் என்னும் சொல் என்னே என எனப் ஒடும் ஒர் ஒர் பாதுகாப்பு ஒரு கம் கலன் கள் காண்க காம் காம்புகள் காளில் கி கிடக்க கிலம் கூறிஞர் கேள்வி கொட்டை கொண்டு கொண்டுபோகின்றன சில சிலர் சிறந்து சிறு சீரிய செஞ்சொற் செப்பேடுகள் செய்யுள் செல்லும் செல்வம் சொல் ஞாழல் தக்க தம் தம்மைப் தமிழ் தமிழ்ப்பண்டிதர் தன் திருவாளர் தொழில் நமது நால் நூல் நெசவுத் நெய்தல் பஞ்சு பண்டைச் சங்க பத்துப்பாட்டு பருத்தி பல்லவ பல பற்றிய பனுவல் என்னும் பாசிழைமகளிர் பாண்டியன் பாவை பி பின்னர் பின்னர்க் புண்டு புதிது புலவர் பெரிய பொருள் கருதற்குரிய பொலிவு பொன் போல் போலும் மகளிர் மதுரையின் மலர் மாத்திரம் மாறவர்மன் மிக மிகுதி முதலாம் முதலிய முதலியனவும் முளே முன் மெல்லிய மேலே மொழியில் லும் வண்டற் வண்டற்பாவை வந்தனர் வரலாற்றில் வரும் வழங்கு வளர விலங்கு வென்று வைத்துக்கொள்வோம்

Bibliographic information