தமிழ்ப் பொழில் (43/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1970

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Selected pages

Common terms and phrases

அச்சம் அடிப்படையாகக் அணி அதிக அமைகிறது அமைந்து அமைந்துள்ள அமைப்பு மொழியியல் அவர் அவர்கள் அவன் அழகு அறிவியல் ஆகையால் ஆங்கவை என ஆராய்கின்ற ஆற்றல் இத்தகைய இது இரண்டாம் இராசன் இருப்பது இருப்பான் இல்லே இலக்கணம் இவ் உடையது உண்டு உண்மை உலகில் உவமை உவமைப் உள்ள உள்ளன உளவியல் எடுத்துக்காட்டு எதுகை எதுகை நயம் எல்லா என் என்ற என்ற நூலில் என்றவை எனஅ என்று என்னும் என எனவே ஐந்துமடிப் ஒரு பழமொழி ஒரே ஒவ்வொரு ஒற்றைப் பழமொழி க் கஞ்சன் கடன் கருத்தை கல்லூரி கவும் காணலாம் குறிகளின் குறைவாக கொடுத்தால் கொண்டு கொழுக்கட்டை சமுதாய சும்மா டாயோ டி தமிழ் தமிழ்ப் தமிழவேள் தமிழில் தன்னுடைய தான் திரு திறவோர் துவரை தொடர்பும் தொடரியல் தோல் நக்கீரர் நகைச்சுவை நயம் வாய்ந்த பழமொழிகள் நான்மடிப் ப் பணம் பழமொழி என பழமொழிகளில் சில பழமொழியும் பற்றி பாக்குக் பி பிறக்கும் பிறப்பது புதிய புதிய புலவர் பெற்று பேச்சு பேச்சுப் போட்டி போல போன்ற மட்டும் மற்ருெரு மாற்றிலக்கணம் மான் மிகப்பல மிகவும் முகத்தில் முதலிய மும்மடிப் முரண் நயம் முறைகளும் முறையைப் மூன்று பெரும் மேலும் மொழி என்பது மொழியியலின் மொழியை யாவும் யும் லிருந்து வழக்கில் வழி வாக்கியங்களே வாதம் விதிகள் விழாத் விழுந்தால் விளக்குகின்றது வீடு வெள்ளி வேண்டும் Proverbs Rules

Bibliographic information