தமிழ்ப் பொழில் (18/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1942

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அகத்தே நிகழும் அத்ளாண்டா அதன் அது அந்தாதி அம் அம்மை அமைதி அரிய அலபாமா அவர் அவர்கள் அவருக்கு அவரெல்லாம் அவை அறிவு ஆகவே ஆகிய ஆசிரியர் ஆண்டில் ஆதலின் ஆயினும் இங் இங்கு இங்ங்னம் இடாலர் இதில் இது இந்நூல் இயற்கை இயற்கைப் இரண்டு இருந்தார் இவ்வாறு இவர் தம் இவை இன்பம் இன்னும் இனிய ஈண்டு உம் உயிர் உலகவர் உள்ள என்பது என்ற என்றனர் என்று என்றும் என எனத் எனப் எனவே எனும் ஒரு ஒன்று கடவுள் வாழ்த்தொடு கண் கண்டு கந்தழி கல்வி காங்கிரஸ் காட்டி காரைக்கால் கூறி கூறிய கூறும் சிவபெருமான் சிவன் சிறந்த செய்து செய்ய செய்யும் சென்ருர் சென்று சேர்ந்து டார்வின் தங்கள் தசக்கிசிக் தம்மை தமது தமிழ் தமிழர் தவருது தன் தாம் தான் திரு திருக்கருவை வெண்பா திருமால் தொகுத்துக் தொல்காப்பியர் தோழி நகை நன்கு நீர் நூல் பல பற்றி பாடாண் பாடானுக்கு பாடிய பாண்டியர் பிற பிறர் பின் பின்னர் புக்கர் புக்கருக்கு புலவர் புழு பெண் பெயர் பெரியார் பெரும் பேதைமை பொருள் போன்ற மக்கள் மற்ற மாணவர்கள் மிக்க மீண்டும் முதல் முதலன மூன்றும் முற்றும் முன் மேற்கோள் யெல்லாம் வங்து வந்த வந்தார் வரும் வருமாறு வாழ்க்கை விரிவுரையாளர் வில்லை விளக்கும் வெண்பா வெளியிட வேறு ன் ஹென்ஸ்லோ

Bibliographic information