தமிழ்ப் பொழில் (21/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1945

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடி அடித்த அதற்கு அதன் அதனே அமெரிக்கப் போர் அரசர்க்கே அருவி அருள் அல்லது அவ் அவர் அவை அறப்பளிசர் அறியலாம் அன்னே ஆகாய கங்கை ஆகிய ஆசிரியர் ஆண்டு ஆறு ஆனல் இங்ங்ணம் இட்லர் இதல்ை இதனே இம் இருக்குறட் இல்லறம் இவ்விரு இவர் இறந்தார் இன்ன உயர்ந்திருக்கலாம் உள்ள எழு என் என்பது என்ருர் என்ற அடிகளில் என்று என்றும் என்னும் என எனும் ஏழு ஏறத்தாழ இருநூற்றைம்பது ஐந்து ஐயாறு ஐரோப்பா ஒரு ஒரே ஒன்று கண் கண்ட கருங்கற் கல் கின்ருர் கின்றன கின்றனர் கூறிய கூறினர் கூறுகின்ருர் கொண்டு கொல்லிமலை கொல்லிமலைச் கோயில் சர்ச்சில் அவர்கள் சி சில சிலர் உளர் சிறப்பித்துக் சிறிது செங்குத்தாக செய் செய்தி செலவு சென்று ஞர் தம் தமக்கு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தன் தான் தி திரும்புகிறது தில் துறவு துறை தொடரும் நம் நன்மை நாங்கள் நீதி நீர் நீர் வீழ்ச்சி பகுதி படை பல்லவர் பல பல விடங்களில் பிரித்தானிய பின் பெயர் பெரிய பெரும் பெற்று பொருந்துவன பொருள் பொருளைப் போர் போர் வீரர்களையும் போல மக்கள் மக்களுக்கு மலை மழை மீன் முசோலினி முதல் முதலிய மூன்று மேலும் ர் ரு ல் வந்து வரும் வழி விழுந்து விழும் வெல்லும் வேண்டிய வேற்று ற் ன்

Bibliographic information