தமிழ்ப் பொழில் (35/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகிலெசு அப்ரொடைட் அவர் அவர்களும் அறம் அன்பு அனைவரும் ஆகவே ஆகிய ஆனல் இக் இடம் இது இந்த இம் இருத்தல் இருந்த இல்லை இலங்கை இன்பம் இன்று ஈரா உண்டு எழுதிய என்பது என்பான் என்ற என்று என்னும் என ஒத்த ஒரு ஒன்று ஓர் கட்டிடம் கரந்தைத் தமிழ்ச் கருத்து கருத்துக்களை கல்லூரி கல்வெட்டு கல்வெட்டுகள் காணப்படும் காரணம் கி குழுவினர் கூறுகிருர் கூறும் கொண்டு கோயில் கோவலன் ச் சங்க சராக்கா சி சில சிலர் சிவன் சிறந்து சிறிது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சுந்தரர் சுந்தரர் தேவாரத்தைப் சுயம்பிரகாசம் செய்து செயலை செல்லும் சொல்லிற்று த மி தஞ்சை தமிழ் நாட்டில் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்நாடு தமிழ்ப் தமிழகம் தவருன தன் தாம் தாய் தான் திராய் திரு திருமணம் திருவள்ளுவர் தூய்மை தேவாரப் நல்ல நியமம் நிலை பர்மா பரத்தை பல பற்றி பற்றியும் பாரிசு பிண்டி பிள்ளை அவர்கள் பிற பிறர் பின் புலவர் குழு புலவர்கள் பெ பெரிதும் பெருமை பேராசிரியர் பொருள் போர் போன்ற மக்கள் மட்டும் மரம் மலேயா மலைபோன்ற மனத் மனம் மிக்க மிகவும் முடியாது முடியும் முதல் முதலிய மேலும் மேற் மொழி யார் வரவேற்பு வலக் வள்ளுவர் வாய்ந்த வாழ்த்துப்பாக்கள் வீரர் வீரன் வீராதி வேண்டும் வேலன் வையாபுரிப் ன்

Bibliographic information