தமிழ்ப் பொழில் (2/1&2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1926

  கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அடி அதன் அதனே அதனேக் அது அந்தணர் அமையும் அரச அவர் அவர்கள் அவனது அவை அறிவர் ஆகவே ஆண்டு ஆண்டுவந்தனர் இஃது இங்கனம் இத்தகைய இதன் இது இதுகாறும் இப்பொழுது இலங்கை இவ்வாறு இவர் இவன் இவனது இனி இனிது எட்டு என் என்பது என்பதுபற்றியும் என்பவர் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனப் ஒர் ஒரு ஒரே கங்கர் கங்கை கடல் கடன் கடைச்சங்க கண் கண்ணகி கம் கல்லூரி கல்வெட்டு கள் கன் காக்கை காட்டி காட்டினர் காண்க காணப்படும் காம் காரணம் காலத்தில் காலம் காவேரி கான் கி கிருக் கிழவன் கின் குடி கும்பகோணம் கூறுவர் கொண்ட கோவலன் சங்கு சபை சாக்காடும் சாளுக்கியர் சில சிலர் சிறந்த சிறிது சிறிதும் செய்யும் செருவென்ற சென்று சொற்களே சோழர் தங்கள் தஞ்சை தம் தமிழ் தமிழ்ப் பொழில் தமிழ்மக்கள் தன் தனது திரு திருச்சிராப்பள்ளி திருவாளர் து துஞ்சிய தெரிகிறது நமது நன்கு நாம் நெடுஞ்செழியன் பத்துப்பாட்டு பதும் பல பழைய பாண்டிய பாண்டியர் பாணர் பிள்ளையவர்கள் பிறகு பின் புலவர் பெ பெயர் பெயர்கள் பெரிதும் பொருள் போன்ற மக்கள் மதுரை மழவர் மழை மனக் மிகவும் மு முதலிய முதன்முதலில் முன்பு முன்னது மொழி யாவரும் யான் வரும் வாழும் விழா வென் வேங்கடசாமி வேண்டும் று

Bibliographic information