தமிழ்ப் பொழில் (35/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகிலெசு அதாவது அது அப்பொருள் அல்லர் அவர் அவர்கள் அளவு அறிவு ஆகவே ஆசிரியர் ஆம்பல் ஆராய்ச்சி ஆராய்ந்து ஆளத்தி ஆனல் இடம் இதன் இந்த இயற்றிய இருவரும் இல்லை இலக்கண இலக்கணம் இலக்கிய இலக்கியங்கள் இலை இவ்வாறு உண்டு உண்மை உயர்குலத்துப் உயர்ந்த உரிய உரை உள்ள உள்ளன எக்தர் எக்தரின் எங்கோ எருமை எலன் என் என்பதற்கு என்பது என்பதும் என்ற என்று என்றுதான் என்றும் என்ன என எனவே எனும் ஒரு ஒருவன் ஒரே ஓர் கடந்து கண் கள் காணலாம் காதல் காதற் காம்பிலும் காலத்தில் காவியத் குறிஞ் கூறியுள்ளார் கூறுவது கொண்டு கோவலனும் கண்ணகியும் சாத்தனர் சாஸ்திரியும் சில சிறிது சீவக செங்கழு செங்கழுநீர்ப் செய்தனர் செய்யும் சென்று சேக்கிழார் சேரன் சேரன் செங்குட்டுவனும் சரித்திர சொல் தமிழ் தவருண தாம் தாமரை தாழ்ந்த திராய் திரு திருவள்ளுவர் தேன் நமது நற் நன்கு நாகரிகம் நின்று நீ நீதி நீர் நீலகண்ட பகுதியாகிய பண்டைத் பண்டைய பல பழக்க பற்றிப் பாசறைக்குச் பாட்டியல் பாடிய பாணர் பாணர் குலத்துப் பிரபந்த பிரியம் புத்தர் புற பூ பெண் பெண்கள் பெரு பெளத்த பெற்ற பொருள் மக்கள் மகளிர் மட்டும் மணிமேகலை மதுரை மறுபடியும் மாமை மீதும் முடிபு முதியவன் முறையே வக்காணம் வருவது வள்ளுவர் வீரர் வேண்டும் வேறு வையாபுரிப் பிள்ளையும் றது

Bibliographic information