தமிழ்ப் பொழில் (52/4&5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1978

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதனை அது அவர் அவர்க்கு அவன் அவனது அவை ஆசிரியர் இசை இடைச் இது இப்பொழுது இரங்கிக் இவ் இவ்வாறு இவர் இவை இன்னணம் இனி இனிக் உடைய எம் என் என்ப என்பது என்று என்று கூறி என்னும் என எனச் ஒர் ஒரு கடல் கடவுள் கடைச் கண் கண்ட கண்ணகி கபிலர் கபிலரது கபிலரும் கம்பர் கரந்தைப் கரிகாலன் காடு காண்க காலத்தில் காலம் காவிரி கி கூறினர் கூறுதலும் கூறும் கேள்வி கொண்டு சங்க சில சிவபெருமான் சிற்சில சிறந்த சிறிது செந்தமிழ்ப் செய் செய்து செல்வக் சென்று சேர த் தக்க தம் தமது தமிழ் தமிழ்ச் சங்கம் தன் தாம் திரு தென்றமிழ் நக்கீரர் நல்லிசைப் நன்கு நாடு நாயன்மார் நாயனர் நாற்பத் நின்று நீ நீர் நூல் நூல்கள் நோக்கி பரணர் பல பழைய பறம்பு பாடிய பாண்டி பாரி பாரியின் பால் பி பிற பின் பின்பு புராணமும் புரிந்து புலமை புலவர் பெரிதும் பெரு பெருமான் பெருமை பேகன் பொருளையும் பொழுது போலும் போற்றி மக்கள் மகளிர் மதுரை மலை மிக்க மிருந்த முதலிய முதற் முன் மூன்று மென் மையும் யாக யாம் யுடைய யும் யெல்லாம் யென்றும் லாம் வணங்கி வந்த வந்தனர் வரை வழி வித்துவான் வேண்டும் வேறு வைத்த னும்

Bibliographic information