தமிழ்ப் பொழில் (35/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதன் அதனை அதில் அது அமைதியும் அவர் அவரது அவை அழகும் ஆங்கிலத்தில் ஆதாரம் ஆபிரகாம் ஆராய்ச்சிகள் ஆளத்தி ஆற்றுப் ஆற்றுப் படை ஆற்றுப்படுப்பது இசைத் இதன் இதனை இந்த இயல் இயற்றிய இருக்கும் இருந்து இரும்பொறை இலக்கண இலக்கிய இலக்கியம் இலைகள் இவர் இவன் உண்டு உணர்ந்த உள்ளி எண் எண்ணிறந்த என்பது என்பதும் என்பதையும் என்ற என்று கூறியுள்ளார் என்றும் என எனப் எனலாம் எனும் ஏற்படுவது ஒரு ஒருவர் ஒலி ஓசை ஓர் கல்வெட்டுச் சாசனங்களும் கவிதையும் காலத்தில் காற்றுப்படை கி கி.பி கொண்டு சங்கப் சமுதாய சில சுவை செய்திகள் சென்று தாம் சேக்கிழார் சைவ தண்டி தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தன் திரு தொல்காப்பியர் தொழில் நக்கன் நல்ல நற்கவிதை நன்கு நிலையில் நிறம் நீண்ட நீரு நூல்கள் நூலில் பக்கம் பண்டிதர் பயின்று பரம்பரையும் பரிசில் பல்கலைக் பழந் பழைய பற்றி பற்றியும் பன்னிரு பாணர் பிற்காலச் பிறந்தநாள் நூற்ருண்டு பின் பின்னர் எழுந்த புகழ் புரவலன் புரியப்படும் புலவர் புலவர்கள் பெயர் பெற்ற பெற பொருநராற்றுப்படை போதிய போன்ற மக்களின் மகன் மட்டும் மலர் முதல் முதன் முதலாக முறை முறைக்கும் மெய்யெழுத்து மேலே மொழி வரலாறு வரிவண்டு வரை வளரும் வறுமை வாழ்ந்த வித்துவான் விறலியர் வேறு றுப்படை ன் Hiptage

Bibliographic information