தமிழ்ப் பொழில் (21/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1946

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அது அரசர் அரசன் அவ் அவர் அவர்கள் அவள் அவன் அன்று அனைவரும் ஆகிய ஆசிரியர் ஆண்களும் பெண்களும் ஆரிய இக் இல்லை இவ்வாறு இன்று இன்றைய இனி உண்மை உயர்ந்த உயர்வு உயிர் உலக எங்கள் எம் என் என்பது என்பது உம் என்பதையும் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவும் ஒரு ஒன்று க் கடந்து கடவுள் கடவுளைக் கண் கண்ட கண்டு கண்ணகி கா காட்சி காண்க காண்டத்தில் காப்பிய கி கூறி கூறும் கோவலன் ங் சங்க சி சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு சிறந்த சுவை செங்குட்டுவன் செய்து சென்று சென்னை சேலம் ட் டி த் தம் தமிழ் நாட்டின் தமிழ் நாடு தமிழ் மக்கள் தமிழ்ப் தன் தாம் தி திரு து தெய்வமும் தொல்காப்பியர் நமது நாகரிகம் நாங்கள் நாமக்கல் நுழைந்து நோக்கி ப் பயன் பரப்பி பல்கலைக் பல பழங்கால பிரித்து பிள்ளை பிறவா பின் புலவர் பெரிய ம் மகளிர் மகன் மதுரை மறை மாடலன் மாதவி மிகச் மீன் முன் மூன்று மேலும் யாகிய யு யென்கோ ர் ரு ல் வண்டி வண்மை வரலாற்றுத் வரும் வள்ளி வாழ்க வாளா வில்லவன் கோதை விளங்கிய வேள்வி வேறு வைப்பதென்றும் ள் ன்

Bibliographic information