தமிழ்ப் பொழில் (18/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஃதாவது அடி அதன் அதனுடன் அது அப்பர் அப்பர் பெருமான் அம்மா அரசியல் அரிய அருளுவார் அல்லது அவர் அவர்கள் அவள் அவற்றுள் அவன் அவை அழகு அறிகின்ருேம் ஆங்கிலேயர் ஆங்கு ஆட்சி ஆண்டவனுக்கு வடிவேது ஆதலின் ஆரியர் ஆரியர்கள் இங்கு இங்குள்ள இங்கே இங்ங்னம் இத்தகைய இது இவர் இவள் இவன் இறைவன் இன்னனைய இனி உடனே உணர்வு உலகப் உலா உள்ள உறவு என்பது என்பர் என்ற என்று என்றும் என்றே என எனவே எனும் ஒரு ஒரு தலம் கருத்து காசு காணும் கால கி கின்றது கூத்தர் ஆற்றுப்படை கூறுகின்ருர் கூறும் கொண்டு கோயில் சம்பந்தர் சமயம் சரியை சில சிறந்த சிறிது செய்து சென்று சேயாறு சொற்கள் ஞானம் தஞ்சை தம் தம்மை தமது தமிழ் நாட்டில் தமிழ்ப் தமிழகத்திற்கு தமிழகத்தின் தமிழர்கள் தமிழாசிரியர் தாம் திரு தெற்கே தேவாரம் தொடர்ந்து தோன்றி நடை நம் புலவர் நன்னன் நாட்டின் நாயக்க நாயக்கர் நூல் நூலாக்கி நூலின் நூற்ருண்டில் நெய் நோக்கி படையில் பண்டைய பத்தியிற்சிறந்த பதிகம் பரவத் பல பின் பின்னர் புலம்ை பூமியைத் பெயர் பெயராக பெரும் பெருவுடையார் பெற்று பொருள் போலும் போன்ற மக்களே மதுரையில் மலைபடுகடாம் மு முதலான முதலிய முழுதும் முறை முறையே மேலும் மொகலாய யாவும் வடநாட்டில் வரலாறு வரை வால் வால்வெள்ளி வால்வெள்ளிகள் வித்துவான் வேண்டும்

Bibliographic information