தமிழ்ப் பொழில் (35/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அகராதி அடிக்கடி அணிகளையும் அதன் அது அல்ல அலுவல் அவர் அவரே அவன் அவை அறிந்து அன்னர் தம் இதல்ை இதில் இது கண்ணகி கோவலரைப்பற்றிய இந்த இந்தச் செய்யுள் இந்தப் பத்தினிச் இப்பத்தினிச் இப்போது இரண்டாம் இராகவையங்கார் இருந்து இல்லை இலக்கண இலக்கியம் இவ்வாறு இவர் இவர்கள் இவரது இவருக்கே இனி உழவன் எங்கள் எப்படி எமது எழுதிய எழுதுகிருர் என்பது என்ற என்னும் எனவே ஒரு பத்தினிப் ஒரே கண்ணகி கண்ணகியார் கம்பர் கருத்து கருத்தைக் கவிஞர் காட்சி காட்டும் காந்தியடிகள் காம்ப ரத்தனே காலமும் காவியம் காற்சிலம்பை கி கூறுகிறது கெஞ்சு கூற்றினர் கெழுதகைமை யில்லேன் கொண்டு கோவலன் கோள் சக்தி சங்க சமண சில சிலப்பதிகாரக் சிலப்பதிகாரத்துக்கு சிறந்த செய்து செய்யுள் பத்தினிச் செய்யுள் சென்று சோவியத் தண்டியார் தமது தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ்க் தனது தாம் திரு திருப்பி தெரிகிறது தெளிவாக தொல்காப்பியம் நமது நரம்பாகும் நரம்பிற்கு நரம்பு நன்கு நிலையில் நிறமொரு நீலகண்ட நூலில் பத்தினிச் செய்யுள் என்று பல்கலைக் கழகத்தில் பல பழைய பாடல்கள் பாரதி பாரதிதாசன் பாரதியார் பாரதியின் பிள்ளையவர்கள் புலமை புலவர் பெயர் பெருமை பெளத்த போர் ம் மக்கள் மகன் மணிக் கடகம் மலரிவருங் முதலிய முறையில் மேற்கோள் யாப்பு யாரோ வரலாறு விஞ்சு விடுதலை வியந்து விளங்கும் வீழ்ந்த வெட்டுண்டு வேண்டும் வேறு

Bibliographic information