தமிழ்ப் பொழில் (35/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அகழி அடிகள் அடியார்க்கு அதன் அமைந்த அவர்கள் அவை அறை ஆகிய ஆளத்தி இத்தகைய இப்படி இவ்வாறு இவ்வூர் இவர் இவை உடையார் உயர்ந்த உயிர் எங்கே எழுத்துக்கள் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனவும் எனவே ஒரு கலை ஒள கட்டிடங்கள் கண்ணகி கரந்தைத் கருத்தை கல்வெட்டு கலைகள் காட்டாளத்தி காணலாம் கி கிரிபுவன குரல் துத்தம் உழை குறில் குன்ருக் கூறினர் கொண்டு கொள்ள கோடா கோயிலும் சடையவர்மன் சமையல் சில சிலப்பதிகாரத்துக்கு சிலப்பதிகாரம் சிறந்த செய்தனர் செய்யுள் சென்னை சோழ நாட்டின் சோழ விண்ணகரம் டி தங்கள் தமிழ்ச் தலைவர் தன் தாரம் குரல் துத்தம் திரு து துத்தம் உழை இளி தேமா தேமாங்காய் தொழில் நன்கு நாடகம் நிரை நேர் நின்ருர்ந்த நூல் நூல்கள் நெடுநல்வாடை நேர் நேர் பத்தினிச் பல பற்றிய பறை பாண்டிய பின் புலவர் பெயர் பெயரால் பெரிய பெறும் பெறுவான பொன் போன்ற ம் மணிமேகலை மதில் மதுரைக் காஞ்சி மந்நதாந் தவ்வொடு மரம் மற்றைய முதலிய முறையில் மேலும் மேலே காட்டிய ரீ ல் வகையில் வயல் வரலாறு வாகவும் வாயில் விக்கிரம சோழ வித்துவான் விளரி வெண்பா வேறு ன்

Bibliographic information