தமிழ்ப் பொழில் (4/1&2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1928

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்  

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக் அண்ணுமலைப் அதன் அதனே அதிக அதிகாரிகள் அது அப் அம் அல்லது அவ் அவர் அவர்கள் அன்றியும் அன்று ஆகவே ஆங்கிலேய ஆயினும் ஆராய்ந்து இஃது இங்கனம் இது இராசாசன் இவ் இவர் இவர்க்கு இவன் இன்ப இன்பம் இன்னே இனி உணர்ச்சியொத்து உயிர் உன்னத் என் என்பது என்பதும் என்பவர் என்ற என்று என்ன என்னும் என எனப் எனவும் எனவே ஒர் ஒரு ஒருவர் ஒருவாறு ஒன்று கங்கைகொண்ட கட்பு கண் கண்ட கம் கம்பி கமது கருதி கல் கல்வி கழகம் கள் களும் கன் கன்கு கன்று காட்டு காப் காம் கால் காலத்தில் கான் கிற்கை கிற்றல் கூடி கேட்ட கேண்மை கொடுத்து கொண்டு கோக்கி கோப்பெருஞ் சோழன் கோள் ங் சில சிவ சிறிது சு செம்புள் செல்ல செல்வங்காள் சென்று சோழன் தஞ்சாவூர் தம் தமிழ் தமிழாசிரியர் தன் திரு திருச்சிராப்பள்ளி திருமுறை திருவாளர் திருவையாறு துரை தென்னிந்திய நீ நீர் பச்சையப்ப பசு பல்கலைக் பல பலவும் பறவை பாச பாடிய பிடாரி பிள்ளையவர்கள் பிறவும் பின் பின்னர் புணர்ச்சி பெயர் பெரிதும் பெரும் பொருள் போல போலும் மிக்க முகலாய முதலிய முதலியார் மும் முன் மூவரும் மொழி யாவரும் யான் லும் வந்தது வாக விேர் வேண்டும்

Bibliographic information