தமிழ்ப் பொழில் (29/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1954

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகமகிழ் விழா அச் செல்வம் அடுத்த அதனல் அது அம் அரிய அவ்வறம் அவர் அவர்கள் அவர்களால் அவன் அளவில் அறச்செயல் அறிய அன்றியும் ஆண்டு ஆதலின் ஆனல் இச் இடையில் இது இந்த இலக்கண இலக்கணப் பயிற்சி இலக்கணம் இன்று இன்றைய இன ஈண்டு எங்ஙனம் எச்சம் எழுத்துக்கள் என்பதற்கு மக்கள் என்பதற்குப் என்பது என்பதும் என்பர் என்ருர் வள்ளுவர் என்ற சொல் என்ற சொல்லின் என்றனர் என்று என்னலாம் என்னும் என எனக் எனவே ஒரு கடவுள் கண்ட கந்து கம் கரந்தைத் தமிழ்ச் கருவிகள் கல்லர் கல்லூரி கல்லூரியின் காக்கும் குணங்கள் குறளில் கூடாது கூடும் கேடு கொண்டு ங் சங்க சந்து சிறப்பும் செ செகப்பு என்னும் பொருள் செப்பம் உடையவன் செல்வம் செல்வம் சொல்லின் அடிப்படையில் சொற்களில் தக்கார் தந்தையர் தமிழ் மொழியை தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்மொழி தமிழரின் தமிழில் தலைவர் தன் தாம் தான் தெய் தெய்வம் என்ற தொகுதிகள் நம் நன்கு நாடகம் நாம் நெருப்பு பக்கம் பயனை யுணர்ந்து பரிமேலழகர் பின் பின்னர் புகழ் புலவர் புலவர் உள்ளம் என்ற பெருமை பொருள்கள் பொருளுக்கும் ம் மக்களைக் மலர் மன நலம் மாணவர் மீண்டும் முன் முன்னுள் மொழி மொழியில் யாகும் வட வந்த வரி வழங்கி வளம் வான் விருச் வேண்டும் வேறு னும்

Bibliographic information