தமிழ்ப் பொழில் (35/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1959

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அசீசு அதன் அது அதே அவர் அவர்கள் அவர்களின் அழுத்தம் அறவோன் அறிஞர் அறிந்து அறிவியல் ஆகிய ஆங்கிலம் ஆடு ஆண்டு ஆல்ை ஆழ்கடல்நீர் ஆழ ஆற்றல் ஆனல் இங்கு இடத்தில் இத்தகைய இதல்ை இதுவே இந்த இந்தச் இருக்கும் இன்று இன்றும் இன்னது உமாமகேசுவரம் பிள்ளை உரோகிணி உலகம் உள்ள ஊடுருவும் எடுத்துக் எடுத்துச் சென்று எவ்வளவு என்பதை என்ருல் என்ற என்று என்ன என்னும் ஒரு ஒரே ஒவியங்களால் ஒவியங்களே ஒளி க் கண்டார் கண்டு கணவனும் கபிலர் கரந்தைத் தமிழ்ச் கலை காட்டுகின்றன காணும் காலத்தில் காலம் கி கின்றது குளம் குறள் கூறினர் கொண்டும் சங்கத்தின் சங்கம் சாத்தனர் சாமி சி சில சிறந்த சிறிது சிறிய சுப்பிரமணிய செய்து டி ண் தமது தமிழ் தமிழர்களின் தமிழவேள் தி திங்கள் திரு திருவள்ளுவர் திருவாளர் து நட்சத்திரம் நல்ல நாம் நாள் நான் நான்கு நிரம்ப நோய் நோயாளியின் படி பண்டங்கள் பண்டைத் தமிழர்களிடம் பல பளிங்குச் பாரதியார் பி பிள்ளையவர்கள் பெரிய பெரும் பொருள் ம் மக்கள் மக்களுக்கு மணிமேகலை மருத்துவம் மருத்துவம் செய்யவேண்டும் மருந்து மிகுந்த மீன் முடியும முறை மொழி ரு ல் லே வந்து வள்ளுவர் வாழி வான நூல் வெள்ளி வேண்டும் ன்

Bibliographic information