தமிழ்ப் பொழில் (21/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1946

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகத்தியர் அச்சு அமெரிக்கக் அயர்லாந்து அரிய அவர் அவர்கள் அவரது ஆகிய ஆசிரியர் ஆட்சி ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து இச் இதன் இது இந் இந்த இருந்து இலக்கியம் இவ் இவ்வாறு இவர் இவை இறையனருரைகாரர் இன்னோன்ன உதவி உரை உலக உலகப் எல்லாம் எழினி என் என்பது என்ற என்று என்னும் என எனும் ஒரு இராகம் ஒரு சில ஒன்று க் கடவுள் கண்ட கணபதி கருத்தை கலந்து காட்டிய காண்க காலத்தில் காலம் கி கிலே கின்று குடியரசின் குரல் குறிக்கத் தக்கது கூறப்படும் சங்க சபையார் சி சிறந்த சினிமா செய்து செய்ய செய்யுட்கள் செய்யுள் செயல்களையும் ட் டி ண் தமது தமிழ் நெறி தமிழ்ப் தி திரு து தெரிந்து தொண்டு தொழிலில் நம் நாடக நாடகம் நூல் ப் பயன் பல பழம் பாண்டிக் கோவையில் பிரித்தானியப் பிள்ளை பிற புரிந்து புலவர் பெருமை பொய் பொருள் பொருளியல் போர் போலும் போன்ற ம் மக்கள் மட்டும் மாறு கொள்ளாமையும் மிக மீண்டும் முதலிய முதலில் முன் யப்பானியர் யாம் ரு ரூஸ்வெல்ட் ல் வடமொழி வந்துள வர் வருகிறது வரும் வாழ்க்கையை வாழ்வு விளக்கத்தில் விளங்கும் வுரையில் வே வேண்டிக் ற் ன்

Bibliographic information