தமிழ்ப் பொழில் (36/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1960

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடியார்க்குநல்லாரால் அதன் அதிக அளவில் அது அதே அப்படியே அமைந்தால் அவனது அவை அன்றி அன்று ஆனல் இஃது இசை இசைத் இடம் இந்த இப்போது இயற்கையின் இயற்கையை இல்லாமல் இலக்கண இலக்கணம் இலக்கிய இலக்கியம் இவள் இன்னும் இனி உண்டு உள்ள உன் உன் உள்ளம் எண்ணிப் எவ்வளவு எழுத்து எழுதியிருந்தாய் என் என்பது என்ற சொல்லின் என்று என்றும் என்ன என எனக் எனத் எனவே எனும் எனும் பொருளில் ஏற்படும் ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்றே க் கண் கண்டு கதையின் கலை கவிதை கவிதைக் கற்பனை காட்சி காட்சியில் காட்டுவது காலம் கான் குரல் குறமும் குறவஞ்சியும் குறவஞ்சி கூ கெளசிகம் சம்மட்டி சில சிலவற்றை சிறந்து சூக்கும செந்துறை வெண்டுறை செய்யும் செய்யுமிந்தக் கையே சென்று சொல் டு தங்கள் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தலைவன் தலைவி தழைக்க தாளம் தான் தானம் திறன் தேவ தேவபாணி தொடர்ச்சி நமது நன்கு நாடக நாடகங்கள் நான் நீ படித்து பண் பயிர் பாணி என்ற பாணிய பாணியும் மகிழும் மட்டும் மரபு மறு மாந்தர் மாயோன்பாணி முதலியவற்றை முதலில் முறையில் முறையிலும் முனிவன் மேடை மேடையில் யும் ர் வடிவம் வந்த வந்தது வரும் வருவதையும் வளர்ச்சிக்குத் வானூர் மதியமும் வானெலி நாடகத்தில் வானெலி நாடகம் வேகமாகச் வேண்டும் வேந்தன் வேலி வேறு

Bibliographic information