தமிழ்ப் பொழில் (49/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அரசர் அல்லது அவர் அவன் அழற்படு ஆசிரியர் ஆல்ை இத்தகைய இராம இல்லை இழ் இளங்கோ இளங்கோவடிகள் இளவரசு இறைவன் இனி இனிமை உண்டாகும் உன் ஊழ் ஊழை எச்.டி எசி எம் ஏ எல் என் என்பது என்ற தலைப்பில் திரு என்று என்னும் என எனக் எனப் எனவும் எனவே ஒர் ஒரு சொல்லாக ஒழுக்கம் கண் கண்ணகி காட்சி காண்க காதையில் கு குழந்தைப் கூடி கொடுப்பாரிலை கொண்டு கோ கோவலன் சம்பந்தர் சாத்தனர் சி சிந்து சிவபெருமான் சுந்தரர் செந்தமிழ்த் திறம் செய்த செய்திகள் செயற் சென்று சேக்கிழார் சொல் சோமசுந்தரம் டாக்டர் டி தந்தை தந்தை என்னும் தம் தமி தமிழ் தமிழ்ப் தன் தனது தனி தி திரு திருமுருகன் திருவாய்மூர் தெய்வநாயகம் தென்னவன் தை தொல்காப்பியம் நாட்டார் நாம் நிற்கும் நிறைமொழி மாந்தர் நின்று நீர் பகுதியும் பத்தினித் பதிகத்தில் பயின்று பல பழம் பற்றி பாடல்களில் பாடி பி புலவர் பெயர் பெற்று பேராசிரியர் பொருள் பொன் போன்ற ம் மக்கள் மதுரை மாதவி மாந்தர் மு முடியாது முதலிய முன் மொழி யும் ருர் ல் வடமொழி வந்து வரம்பு வாய் வாழ்க்கை வானவர் போற்ற விடும் விழா வினையின் வேண்டும் வைத்து ழகரம் ன் ஜி

Bibliographic information