தமிழ்ப் பொழில் (49/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதல்ை தான் அதன் அல்லி அன்றி ஆசிரியர் ஆண் ஆண்ட ஆம்பலும் இயலும் இரண்டு இருக்கும் இருண்ட இல்லாத இவ்வாறு இவற்றின் இளைஞர் உடைய உண்டு உள்ள எல்லா எல்லார்க்கும் என் பார் என்பதால் என்பது என்ற என்று என்றும் என்றும் தாய் என எனவும் ஒரு ஒருவர் நெய்தல் ஒரே ஒழுக்கம் கண் கண்ணனுக்கு கண்ணே கண்போல் கருங்குவளை கருங்குவளையுடனே கல்வி களை கா குவளை கூட கூறி கூறுகின் கூறுகின்ருர் கூறும் கைக்கொள்ள கொடுத்து கொண்டு கோவிந்தசாமி சி ற ப் சிறப்பும் செங் செடி செய்து டி தந்தை தம் தமிழ் தலைவன் தவமிருந்து தன் தா தாய் மாமன் தாலாட்டுப் பாடல் கள் தாலாட்டுப் பாடல்களில் தாவர தாவர நூல் தேனும் தொட்டில் செய்து தொட்டிலிலே நாடும் நாம் நாள் நிலம் நீலம் நூ நெய்தல் நிகர்க்கும் நெய்தல் மலர் பத்துப்பாட்டுப் பரிபாடல் பாடல்கள் பாடல்களின் பாடி பாடுகிருள் பாரதிதாசன் கவிதைகள் பால் பாலை பு புரட்சிக் கவிஞர் புலவர்கள் புன்னை பெண் பெண்ணடிமை பெருமையினையும் பெற்று பேச்சுத் பொருள் பொன் போக போலும் போன்று மக்கள் மணம் மரத்தில் மலரும் மற்று மறுமணம் செய்து மா மாமன் முப்பாட்டன் மூலையிலே மே ருர் வந்த வருகின்ற வாழ்வில் விரியும் வில்லை வீட்டை வேண்டி வேண்டும் வேருெரு வேறு ழி ன் னை Nymphaea

Bibliographic information