தமிழ்ப் பொழில் (36/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1960

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அதன் அதனல் அந்த அருமருந்தாகி அவர்கள் அவற்றுள் அவன் அவை அளித்த பெருஞ்சோறு அறிந்து அறிவு வளம் அறிவைப் அனுப்பும் ஆசிரியர்கள் ஆதலால் ஆளுல் இது இந்த இளந்திரையன் இன்பம் பயக்கும் இன்றுள்ள இனி உடல் வளம் உதவி எண்ணித் எம் என் என்பது என்ற என்று கூறியுள்ளார் என்னும் ஒரு ஒலி ஒலிகள் ஒன்று கண்ட கண்ணகி கல் கல்வி கல்வெட்டுகள் கழகம் கழனி காவிரி கி கு கூறிய கூறின் கூறும் கொடுத்து கொண்டு கோவிந்தராசனர் சங்கம் சற்று சி சிதம்பரம் சிறந்த சிறு செய்து சொல் சொற்கள் சோ டி தஞ்சாவூர் தஞ்சை தஞ்சைப் தமிழ் தமிழ்ச் சங்கத் தமிழினம் வாழ தலைமையில் தலைமையுரை தன் தன்னில் தி திரு திருவள்ளுவர் திருவாசகத்தேன் து தூய தேவங்கி தேன் தோன்றிய நம் சங்கம் நல்ல நலம் நாடு நாம் நிலை நின்று நூல் பண்டைத் பண்புகள் பல்கலைக் பல பி பிள்ளை பிள்ளையவர்கள் பு புலவர் கல்லூரி பெற்ற பொருள் போது போன்ற ம் மக்கள் மகிழ்வும் மலர் மன்ற மனிதருண்ரும் மாணவர் மாணவர்கள் மாணிக்கவாசகர் மிக்க மீண்டும் முதல் முதலிய முருகன் மூழ்கி மேற்புற யெல்லாம் வரலாறு வருகிருர்கள் வருகின்றது வாழ்ந்த வித்துவான் விழா வெள்ளி வெளியே வேங்கடசாமி வேண்டுகோள் வேண்டும் ன்

Bibliographic information