தமிழ்ப் பொழில் (49/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடையல் குருகே அடையல்எம் அதிகாரத்தில் வரும் அந்த அந்தணர் அரவம் என்ற சொல் அரவம் என அரவமென்று அவர் அவனை அறிவுத் தெளிவு அன்று ஆய்வு இடைக்காலத்தில் இந்த இயற்கை இளம்பூரணர் இறைச்சி இறைச்சிப் பொருள் இன் பத்துப்பாலில் இனிய உண்டு உவமை உள்ள உள்ளுறை உளவியல் எம் என் என்கிருள் என்பது என்பர் என்று என்னும் என்னும் குறள் என்னும் குறள்களின் என்னும்போது என எனலாம் எனவும் எனவே ஒரு ஒருமை ஒருமை மகளிரே ஒலி க் கல்லாரும் கவிஞர் கவிஞராய்த் களும் கன்னடர்களும் கா காணும் காதல் காதலன் கால்டுவெல் குடும்ப குருகே அடையல்எம் கானல் குழந்தை குழந்தைக்கு குழந்தையின் குறள் குறிக்க கூறியுள்ளார் கொண்டு செய்யும் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் டி டிப் த் து தம் தமிழ் தமிழ்க் தமிழில் தமிழை அரவம் என்று தலைவனது தலைவி தன் தான் திசைநோக்கித் தெப்படி தெலுங்கர் தெலுங்கர்களும் தேன் தோன்றும் நன்கு நின்று நீ நீர் நூ லைப்படி நோக்கி பக் பகுத்துண்டு படம் படி படிக்க பற்றி பாடல்களில் பாத்து பாம்பு பாம்பு என்ற பார்த்து பாரதிதாசன் பேசிய பேராசிரியர் பொருள் பொருளின் புறத்தே ம் முஸ்லீம்களும் மெய்ப் மேலும் மொழி யானை ரவ ருர் வான் விருந்தோம்பல் வெதிர் வேண்டும் ன் ற ஹ போன்ற ஒலியில்லா

Bibliographic information