தமிழ்ப் பொழில் (9/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1933

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அஃறிணை அதற்கு அதன் அதன்பின்னர் அது அரக்கன் அவர் அவர் ஒரு அவர்கள் அவன் ஆகலின் ஆகிய ஆசிரியர் ஆயிருதினேயின் இசைக்கும் ஆயினும் இங்கனம் இசைக்கல் இசைக்கும் என்னும் இசைத்தல் இதழ்களின் இரண்டாம் இரண்டாம் நாள் இரண்டாம் வேற்றுமையுருபும் இராவணன் இவர் இன்னே இனிது உடனே உடையார் உணர்ச்சி உயர்திணை உயிர் உயிரே உலகுய்ய வக்க சோழ உள்ள எண் எழுத்தின் என் என்பது என்பதும் என்பவற்றைக் என்ற என்று என்னும் என எனவும் ஏழாம் ஒப்பரிய ஒர் ஒரு ஒரு செடியின் ஒலித்தல் ஒவ்வொரு கண் கண்ட கண்ணும் கம்பால் கருவி களும் கா காட்டு காட்டுகின்றது கால் காலம் காள் கிரு கும் குளிர் கூர்த்து கூறி கூறிய கூறுகளும் கை கொடியின கொண்டார் கொண்டு கொள்கை கோயில் சில சுமது சூரியன் செடி செடிகளின் செய்து செய்யும் செயப்படுபொருள் குன்றிய சைவ சொற்கள் சோழ டா தமது தமிழ் தமிழ்ச் தாள் திரு து தேவ நாள் அவை நிகழ்த்தினர் பக்கம் பகுதி பதிவு பற்றி பற்றியே பாசுபதம் பாடுகின்ருர் பாண்டு பாம் பார்க்க பின் புலவர் பெயர் பெளதிக பொருள் பொருளும் பொருளையும் போன்று மருங்கின் மீது முடிபு முதன் முதலாக மேலே யாகும் யால் யாவரும் யான் யென்னும் ராஜ ாாஜ ரூபா வசு வாழ்த்து விசயன் விண்ணப்பஞ் விளங்கும் வேண்டும் வேற்றுமையுருபும் உம்மையும்

Bibliographic information