தமிழ்ப் பொழில் (49/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அடி அடிகள் அடுத்த அதை அரசியின் அரசு அரிய அவர் அவர்கள் அவன் அறம் பொருள் இன்பம் அறனும் அன்ருே ஆகவே ஆளைக் ஆனல் இவன் இளம்பூரணர் இன் இன்பமும் இனிய ஈங்கு உங்கள் தெரு உரை உளவியல் ஊர்க் காப்பாளர் எலிகள் என் என்பது என்பதைத் என்ற என்று என எனக் எனலாம் எஸ் ஒரு ஒன்று கண் கண்டு கண்ணகி கண்ணகியின் கல்லாக்களி கவிஞர் கவிஞரின் கள் களவாடிய களவு கன்றிய கள்வன் காணலாம் காரணம் காற் குடிசையில் குதிரை குப்பன் குழந்தை குழந்தைப் பாடல்களில் குழந்தையை குற்றத்தை குற்றம் குறள் கூற கூறினன் கூறுவது கெட்டவன் கொண்டான் கொல் கொல்லன் கொல்லன் சொல்லிய கொல்லனது கொன்று கோவலன் கோவலன் தான் கோவலனைக் சிலம்பு சிலம்பைக் செங்கோல் செய் செய்து சென்ருன் சென்று சொன்ன தமிழகத்தில் தன் தனது தான் திருக்குறள் துணை தேவியின் ஊடலைத் தேவியின் காற்சிலம்பு தொடங்கலாம் தொல்காப்பியம் நன்கு நாம் நாலடியார் நான் நிரபராதி பக் பதில் பல பற்றிய பாடல் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் புறநானூறு புறநானூறு 31 பேராசிரியர் பொருளும் பொற்கொல்லன் பொன் போன மதுரை மதுரையில் மறைந்து மன்னன் மன்னனிடம் மன்னிய மாதவி முடியும் முதலிய முறை மூன்று மேலும் யானே கள்வன் ருர் வள்ளுவர் வாங்கிக் வாய் வாழ்வு வி விளக்கம் விறன் வீட்டில்

Bibliographic information