தமிழ்ப் பொழில் (19/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடிகள் அடிகளின் அரிய அவர் அவர்கட்கு அவர்கள் அவர்களின் அவர்களும் அவனே அறிவுப் அன்பர் ஆசிரியர் ஆசிரியர் சுங்தரம் ஆசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை ஆண்டவன் ஆதீன ஆனல் இச் இந்நூல் இம்மலர் இராவு இவர் இவன் இவனது இளங்கோ இறைவனே இனி ஊராகக் கொண்டான் உவந்து எங்ங்னம் எம் எல்லா என் என்பது என்பதும் என்ருர் என்ற என்று என்றும் என்னும் எனக்குச் எனவும் ஒரு ஒருபகுதி கண்ட கந்தசாமி கருணே கலம் கலைச் கலைச்சொல்லாக்கம் காலஞ்சென்ற கினைந்து குட்டுவன் குமாரசாமிபிள்ளை குறிப்பு கூறி கொண்டு கொள்ள கோதை கோவலன் சகப்பிரியரின் சங்கத்தலைவர் சங்கப் சில சிறப்பினையும் சிறப்புப் சுருக்கமாக செல்வன் அம்பலவாணனும் செலினும் தருமே செவ்வேள் சென்று சேரமன்னர்கள் சேரமான் கோக்கோதை மார்பன் சைவசித்தாந்த சொல்லிச் சொல்லி சொற்கள் சோமான் தம் தமிழ் தலைவன் தலைவன் தலைவியின் தன் திரு திருக்கயிலாய திருவாசகத்தில் திருவாசகத்தில் ஒருவாசகம் தோன்ற என்னுடைய சிங்தையே நம் நன்கு நாடக நாடு நீக்கி நூற்ருெகை பக்கத்தில் பண்டைநாளைச் பத்தாண்டு ஆட்சிமலர் பல பாசுரம் பிரஞ்சு இலக்கியம் பிரப்பிருக்கையில் பிள்ளை பிள்ளையவர்கள் புகழ் புதுவை புலமையும் புலவர் புறம் பெற்று பெற்றுத் பொருள் போர் மும்முறை முறை முன்னே மொழி யான் யும் வட சொற்களை விலக்கும் வடசொற்களே வாய்ந்த வாழ்த்தி வாழியர் என வாழ்த்துகின்ருேம் வானவன் மறவன் வித்துவான் வேண்டினும் வேண்டும் வையாபுரி னென்கோ

Bibliographic information