தமிழ்ப் பொழில் (46/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1972

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

9-ஆம் நூற்ருண்டில் அதன்ை அப் அவர் தம் அவை ஆசிரியர் ஆபுத்திரன் இறைவன் ஈண்டு உண்டு உதயகுமரன் உள் உள்ளத் தாமரைக்கண் ஊருக்கு ஊருக்கு உபதேசம் எண் எம் என்பது என்ற என்று என்னும் சொல்லுக்கு என இறந்தகாலத்தாற் கூறினர் எனப் பிரித்துப் பண்புத் எனும் ஒரு கடவுள் கண் கண் சகல பாக்கியமும் கதையின் கப்பல் கம்பர் கருத்து காதல் காவியத்தில் கி குறிக்க கூறிய கூறுவான் கொண்டு கொள்கலம் கொள்ள சாத்தனர் சாத்தனரது சிவ சுலோகம் சென்று சேந்தன் சொல் தத்துவம் தத்துவமும் தமிழ் தன் தாம் திரு திருவள்ளுவர் து துறவு தெய்வப் தேய்ந்து தேன் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் நகை நன்கு நிகண்டு நிலை நிற்கும் நீ நூற்ருண்டில் வாழ்ந்த நெஞ்சத் பத்தினிப் பெண் பயக்கும் பயன் பரிமேலழகர் பழ பழஞ்சொல் பழம் பழமை பழமொழி என்னும் பழமொழிகள் பழமொழியின் பழமொழியைக் பற்றியும் பாகிய பாம்பறியும் பாம்பின் கால் பால் பி பிங்கல பிங்கல நிகண்டு பிரிந்த புகழ் புலவர் பூண்டு பூமியின் கண் சகல பூமேல் நடந்தான் பெயர் பற்றிப் பிறிதோர் பெயர்கள் பொருள் கொள்ளலாம் போன்ற மணிமேகலை மலர் மலர்மிசை யேகின்ை மற்றும் மாணிக்கவாசகர் மு முதல்வன் முதலிய முதுசொல் முதுமொழி முன்சொல் மூதுரை மேல் மேற் மையும் மொழி மொழிமை யின் யும் யேகினுன் ரன் ரும் வகை வகையில் வடிவும் வரூஉம் வீடு

Bibliographic information