தமிழ்ப் பொழில் (33/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1957

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடிகளாசிரியர் அடியார்க்கு அடியார்க்கு நல்லார் அதனை அது அரசன் அரசியல் அருளுசலஞர் அவர் அவர்கள் அவன் ஆகும் ஆட்சி ஆட்சியே ஆல்ை இத்தகைய இதனை இந்த இம்மரம் இராசேந்திர சோழனின் இராமநாதன் இல்லை இவ்வாறு இனி உடல் உடை உடைய உயிர் உயிர்கள் உரை வருமாறு உழை உள் உள்வரிக் உள்ள எல்லாம் என் உள்ளம் என்பது என்பதையும் என்ற என்ற கொள்கை என்று என்னும் என எனவும் ஐம்பெருங்குழு ஐவகைச் ஒரு கசகாப்பிரியா கம்பர் கரந்தைத் தமிழ்ச் கரந்தைப் புலவர் கல்லூரி கருத்துக்கள் கல்வெட்டு கல்வெட்டு வரலாறு வித்துவான் கள்ளக் காட்டிய காண்க காணலாம் கி கு குமிழ கொண்டு கோலம் சாமி சிங்காரவேலஞர் சிதம்பரனர் சில சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு சிறந்த சு சுந்தரேச வாண்டையார் செப்பேடுகள் செய்த சென்று சென்னை சேலம் சொ சொல் சொற்கள் சோழ டாக்டர் தஞ்சை தமிழ் தலைவன் தலைவி தன் தனது தாவரங்கள் திரு தூதுவர்கள் தெளிவாக நல்ல நன்கு நாட்டியம் என்னும் நாட்டு நாம் நிற்கும் நூல்களில் பக்கம் பண்டைய பரணர் பல்கலைக் பல பழந் பி பிள்ளை மக்கள் உயிர் மணிமேகலை மரம் மன்னர்கள் மன்னன் முடியாது முதல் முதலாக முதலிய முறைகள் முன்னரே மூவரும் மேலும் மேற்கூறிய வடமொழி விபுலானந்த விளக்கம் விளரி விளா விளாம்பழ வேண்டும் வை ன்

Bibliographic information