தமிழ்ப் பொழில் (49/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அடைந்த அண்ணு அல்லது அவர் அவர்கள் அவர்களின் அவன் அறிஞர் அறியும் ஆற்றிய இங்கு ஒடு உருபு இங்கு வாழும் இடம் இதன் உள் அமைப்பு இதனை இந்த இந்தச் இராமன் இருபத்து இலக்கியப் இவ் இளங்கோவடிகள் இனி உடன் உடனிகழ்ச்சி உள்ளது எடுத்துக் எடுத்துக்காட்டு மூலம் அறியலாம் எவன் என் என்பது என்று என எனக் எனக் கூறப்படுகின்றது எனக் கூறி எனக் கூறுவது எனவே எனும் ஒரு ஒவ்வொரு கண் கண்ட கண்ணகி கண்ணகியார் கண்ணகியார் கோயில் கண்ணன் கத்தே கருதினர் கல்லூரி கள் கன்பூசியசு காணலாம் கி கீழ்வரும் குன்றத் கேட்டு கொள்ள கொள்ளலாம் கோயில் சில சீன சுந்தரர் செங்குட்டுவன் சென்று தணியாக் தம் தமிழ் தன் திரு தின் துணை துன் தெரிகின்றது தொடர்பவராகவும் நகர்ப் பகுதி நமது நல்ல நன்கு நிலையில் நின்று நீ நெடுவேள் நோய் பணி பாடலின் பி பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் விழா பின் புலவர் புறத்தேயுள்ள பெண் பெரு பேசினர்கள் பொருள் பொருளிலும் பொருளைத் போ போஒன் போது போல நெஞ்சே மக்கள் மக்களின் மடந்தை மணி மணிமேகலை மணிமேகலையே மு முடிந்தது முதலிரண்டடிகளும் முன்னிட்டு மேலும் யார் யான் ருர் வஞ்சி நகரின் வரும் வருவதைக் வழி வாக்கியத்தின் உள் அமைப்பு வாக்கியம் வானவர் போற்ற விழா விழாத் விளக்குவாம் வேண்டும் வேற்றுமை ன்

Bibliographic information