தமிழ்ப் பொழில் (36/7)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Oct 20, 1960

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அமைப்பில் அமையும் அரையன் அல்லது அவர் அழகான பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் ஆனல் இச்சொல் இத்தகைய இதற்குச் இது இப்போது இரண்டு இருந்திருக்க இருந்திருப்பினும் இருந்து இவை இனி ஈண்டு ஈரைம்பதின்மர் உடம்பு என்னும் உடல் உண்டு உயர்ந்த உயர்ந்துள்ள உள்ள என்பது என்பன என்ற என்று என்றே என்னும் சொல் என்னும் பொருளில் என எனக் எனத் எனவும் எனவே ஏரோர் ஏன் ஐவர் ஒரு ஒழுக்க கட்டிடக் கண் கதிரவன் கன்னட கன்னடத்தில் காலத்தில் காலத்திலேயே கி கிடந்த குறிக்கிறது இந்த அழகான கூடிய கொண்டு சமய சில சிறந்த சிறுநீர் சென்று சேர சேரர் சொற்கள் சோழ தஞ்சை தஞ்சையில் தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழில் தமிழும் தவிர தழுவியது தனித் தமிழ் தாகும் தி திரிபு திருமூலர் தோன்றி நாகர் நான்மறை நின்று நூற்ருண்டிலிருந்த நூற்றுவர் பஞ்ச பஞ்சவர் பட்டு படை படைத்தலைவர் பண்டாரங்கள் பற்றிய பனிமலைவரை பாடல்கள் பாடி பாடும் பாண் பாண்டிய பாண்டியர் பாண்டியர் ஐவரின் பாமர பி பிற்காலச் பின் பெண்கள் பெயர் பொருளின் போன்ற ம் மக்கள் மலையாள மாயின் முடிகிறது முதல் முன்னிர் மூத்திரம் என்னும் மெய் என்னும் மெய்நிறை மைநீரு மொழி மொழியில் யாலும் யாவரும் ரீ ல் லை வித்துவான் விமானம் வேண்டுமென வேதாந்தம் ன் னும்

Bibliographic information