தமிழ்ப் பொழில் (46/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1972

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அசை அடிப்படையில் எழுவதாகும் அதன் அது அபிதம்ம அமையும் அவர் அவன் அவனுடைய அளவு அளவைக் அறம் அறிவு அறுவகைத் தேரர் ஆசங்கரும் ஆசிரியர் ஆறு ஆனல் இத்தகைய இது இரு இல்லை இவர்கள் இறுதியில் உடல் உடைய உண்டு உண்பவர் உண்மை உணவு உயிர் உவமை உவமையாகக் கூறுகின்ருர் உள்ள எழுதிய எழுதும் என்பது என்பர் என்ற என்று என்றே என்னும் என எனக் எனச் சம்பந்தர் எனத் எனப் எனவே எனவேதான் ஏற்ற ஏனை ஒரு ஒளி கஞ்சி கணக்கை அடிப்படையாகக் கள் களும் காட்டும் காண்க காணலாம் காலத்தில் காலை கி கின்றது குளம் குறள் குறிக்கும் குறிப் பிடுகிரு.ர் கூட்டம் கூத்தரங்கு கூத்து கேணி கொண்ட கொண்டவர்கள் கொள்கை சடங்கொண்ட சாத்திரத்தார் சம்பந்தர் சமயம் சாக் சாக்கியர் சாத்திரம் சாரிபுத்தன் சில சிறிதாகச் சிறிது செல்லும் செல்வத்தின் செல்வம் சேக்கிழார் சேர்ந்திருந்தேன் சொல் சொல்லிசை தத்துவ தம் தமிழ் தன் தான் திருப்பதிகம் தில் தேரர்கள் தொகை தொழிற் நச நசை நன்கு நிலை நிலையில் நிற்கின்றன நிறைந்த நீர் படும் பயன் புத்தர் புறம் பெயர் பெருஞ் பெளத்த பெளத்தத் தருக்க பெளத்தர் பெளத்தர்கள் பொது பொருள் போதியார் போன்று மக்கட்குத் மக்கள் அனைவரும் மலரை மீன் முதல் முன்பு யில் யும் ரால் வசுபந்துவின் வழங்கும் வேண்டும் Buddhism Hinduism and Buddhism

Bibliographic information