தமிழ்ப் பொழில் (19/11)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1944

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அகம் அதன் அது அவர்கள் அவர்களும் அன்பர்கள் ஆக்கிய ஆகவே ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் ஆண்டு ஆதலால் ஆரிய ஆனல் இக் இச் இல்லை இன்று இனி உங்கள் உயர் உயிர் உயிரினும் உயிரையே எமது என் என்பது என்பவர் என்று என்னும் என எனக்கு ஒரு ஒழுக்கம் ஒன்று கணவன் கலைச்சொல்லாக்கம் கழகம் கற்பின் கற்புடைய கன்ருக காதிக்கு கி கிய கின்றேம் கூறி கொண்டு கொள்கை கொள்ள சமய சமய நூல்களில் சாஸ்திரம் என்ற சிவஞான சிறந்த சிறந்தது எனவும் சிறப்புப் பாயிரம் சிறிது செய்தவர் செய்ய சென்று சைவ சொல் சொல்லா சொல்லாக்க சொற் சொற்கள் சொற்பொழி வாற்ற தம் தமிழ் தமிழில் தலைவர் தன் திரு துணர் 0க தோன்றிய நம் நமது மன்னர் நன்கு நன்றியை நாட்டில் நான் நான்-சாஸ்திரம் நானும் நிகழ்த்திய நூல் என்ற நூலின் பக்கம் பட்டம் பட்டுள்ளது படும் பதிபத்தி பல்கலைக் பல பாயிரம் பின் பின்னர் புலவர் பெ பெண்மணிகள் பெண்மணிகள் எனவும் பெருமை பெற்றேன் பொரு பொருள் பொழிலாசிரியர் பொழுது மக்களுக்கு மகளிர் மலர் மலர் க மிக மிகுந்த மு முடியவில்லை முதலிய முற்ருெடர்ச்சி முறை முன்னுரைச் சுருக்கம் மெய் மெய்கண்ட மேலும் மொழி மொழியில் யாம் யான் வடசொல் வடமொழிப் வழித்திருப்ப விசுவநாதம் வித்துவான் வித்வத் விழா விளக்குதல் வும் வேண்டும் வேறு வை

Bibliographic information