தமிழ்ப் பொழில் (31/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1956

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக் அங் அங்கவை அடி அடுத்த அதற்கு அதன் அப்பா அம்மா அல்லது அல்லி அல்லியை அவற்றை அவன் அவை அழகு ஆசாக ஆரம்பித்தார் இது இந்த இந்தத் இருங்கள் இலக்கியம் இறைவி இனி உண்மையும் உலகியல் உலகோர் உள்ள்ம் ஊடுருவி எண் எதை எந்த எல்லா என் என்பதற்குப் என்பது என்பதும் என்ற கொள்கை என்று என்றும் என்ன என்னை எனக்கு எனவே ஒரு ஒலி கண்ட கண்டு கண்டுணர்ந்த கணேசன் கம் கம்பி கரந்தை கரந்தைக் கோவை கரந்தையில் கலியன் கலியா கலை கவிதை கவிதைக் கவிதையின் கற்பனை காதையில் காம் கான் கிடைக்கிறது கு கூறப்படும் கூறல் கூறுவர் கையுறை கொடி சங் சண்டை சில சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி சொல் சொல்லு டோன்று த் தங்கள் தலைமகன் தால் திரு திருக்கு தீவு தெரிந்து தெரியுமா தொல் நமது நாட்டு நாம் நாளும் நான் நீங்கள் நெஞ்சம் பண்பு பல பலவகையாகக் பாங்கி பாரி பிறர் பு புயல் புலவர் பெண் பெரிதும் பெரும் பேசுகிருர் பொங்கல் பொங்கும் பொய் பொருள் ம் மக்கள் மக்களின் மகிழ்ச்சி மலர் மறப்பினும் மறைந்தன மாக மாநாடு மிகவும் மீன் முடிப்போம் முன்னேர்கள் மேலும் யும் வண்ணங்கள் வந்து வரும் வானம் உறையமுதம் வித்துவான் விளக்கமும் வேண்டும் வேலைப்பாட்டுடனும்

Bibliographic information