தமிழ்ப் பொழில் (13/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1937

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Selected pages

Common terms and phrases

அதன் அதன்பின்னர் அதனே அது அரசியற் அவ்வாறே அவர் அவர்கள் வழி அவர்களின் அழகிய அறியார் ஆசிரியர் ஆராய்ச்சி இக் இகளுல் இதன் இரண்டாம் இனி ஈழகேசரி உண்டு உதவிய உப்பு உரை உரைக் எதிர்மறை என்பது என்ற என்று என்னும் வினே என்னும் வினேயெச்சம் என என ஒரு சொல் ககக கசக கடல் கண்டோர் கண்ணன் கயவாகு கரந்தைத் தமிழ்ச் கருத்து கல்லூரியின் கல்வி கலம் கன் கன்னர் காட்டு காட்டுதலும் காலத்தில் காலம் காலமும் கி கிரு கின்றது கிாம்பிய குறள் கூறுகிறது கொண்டு கொண்டு முடியும் என்பதும் கொள்கை கொள்ள கொள்ளப்படாது மறப்பது கொற்கை கொற்கைத் கோவை சதகர்ணி சார்க் சார்ந்து என்னும் சி சில சிலப் சிவ சீரும் செங்குட்டுவன் செட்டியார் செய்து சென்ற சொல்லும் டிெ டிை தக்க தமது தமிழ் தன் கருத்தாவின் திங்கள் திரு திருக் திருவாளர் து தென்காசி நா நாராயணசாமி பல பாண்டி பாண்டியர் பாண்டியர்கள் பி பின்ளே பு பெயரோடு பெருந்துறை போல் மலர் மன்ன மாணவர் மாணவர்களும் மிக்க மு முடிக் முடித்தது முடித்துக் முடிபு முடியவேண்டும் முடியாது முதலியார் முதனில் முதனிலையாகிய மேற்கே மொழி யிருந்து யென்னும் வந்து வரும் வரை வா வால் என்னும் தொழிற் வித்துவான் வித்வான் வினே வினேமேனின்ற வினேயெச்சம் வினையெச்சங்கள் வேதாரண்யம் வேறு வை Education

Bibliographic information