தமிழ்ப் பொழில் (49/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1975

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகத்திணை அகர அதே அந்த அரசு அருவி அருவிகளும் அருள் அவர்கள் அவர்களது அவன் அறம் அறிவின் அறிவு ஆசிரியர் ஆதி பகவன் ஆல்ை இதழின் தொடர்ச்சி இந்த இயற் இயற்கை இரண்டு இருத்தல் இருந்த இருந்தது இல்லை இலக்கியத்தில் இறை இன்ன இனிது ஈங்கிம் உணர்ந் உயரிய உயிர் உலகத் உலகு உள் எண் எதிர்காலம் எப்படி எல்லோரும் என் என்பது என்ற என்று என்றும் என எனக் எனத் எனப் எனவே ஒரு கண் கண்ணகி கண்ணகியாரை கள் கற்பனை கன்பூசியசும் காதல் காதல் என்று குறவர் குறிப் குறிப்பிட்ட கூறி கூறும் கையில் கொடை கொண்டு சங்க சங்கப் சமுதாயம் சி சிந்தனை சில சுட்டிப் சுந்தரம் சுனைகளும் சூழ் சூழ்நிலை செய்து செய்யும் செயற் செல்வி சென்ற சொல் தக்க தமிழ் தமிழகத்தை தமிழகம் தன் தன திரு திருக்குறள் நாட்டு நிலையில் நுழைக்கப்படும் நெடுவேள் ப் பக்கம் பல்கலைக் பழம் பற்றி பற்றியது பாட்டுக்கள் பாடித் பி பின் பின்னர் புணர்தல் புலவர் புறத்திணை பெயர் பெரு பேராசிரியர் பொது விதியை பொதுவான பொருள் போர் போல் மக்கள் மகளிர் மங்கல மங்கலாதேவி மடந்தை மரபு மருங்கின் மனித மாடலன் மீது முறையில் முன் யும் வரலாற்றுக் வரலாறு வரும் வழங்கினர்கள் வழி நடத்திச் வள்ளுவர் வாழ்ந்த விழா வீடு

Bibliographic information