தமிழ்ப் பொழில் (19/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1943

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அங் அதற்குச் செய்யுள் அது அவ்வுவமை அவர் அவற்றை அவன் அவை அளவில் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனர் இங்கு இசை இதற்குச் செய்யுள் இதில் இதிற் குறித்த இது இதுகாறும் இயன்மொழி இராவணன் இனி ஈண்டு உயர்ந்ததன் மேற்றே யுள்ளுங் உருவப் உரை உலகத்தார் உவமை உவமை கூறும் வகையும் உவமையும் பொருளும் உழவன் உள்ள உள உறைவது எண் எப்பொருளின்கட் எய்தாதது என் என்பது என்ற என்று என்றும் என எனத் எனும் ஒரு ஒவ்வொரு கடவுள் கண்ணிய கண் கண்டு கபிலே காண்க கிடக்கும் கிற்கிருன் கின்று குறிப்பு கூறிய கொடிங்லே கோடி சி சில சிறந்த சினேபற்றி சூத்திரம் செய்த சென்ற சென்னி சைவ தம் தமிழ் தமிழ்ப் தலைவன் தன் தான் தானே திரு திருக்குறளின் துறை தொல் தோழி நீக்கிப் பக்கம் பங்குனி பயன் பரிசில் பழைய பற்றி பாட்டும் பாடம் பாடாண் பாடானதற்குச் செய்யுள் பிள்ளை பிறவும் பின் புகழும் புலவர் புலிபோலப் பாய்ங்தான் புறத் புறம் பெரிதும் பேராசிரியர் பேராசிரியர் உரையினை பொருந்தாமை பொருள் போல மணிகள் மலர் மறந்து மாற்ருர் மாறன் முத்தொள்ளாயிரம் முதல் முதலன முதலிய முதலியார் முறையே முன் மூன்றும் மெல்லிய இனிய மேற்றே யுள்ளுங் காலே யாழ்ப்பாணர் வங்த வரி வரும் வழி வழியே வித்துவான் வினே வெட்சி வெள்ளி வேள்வி வேறு

Bibliographic information