தமிழ்ப் பொழில் (36/10)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 20, 1961

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அடுத்த அந்த அமைதி அரியார் அவர் அவர்கள் அவற்றைப் அவை அழகிய அளவில் அறிமுகப் ஆசிரியர் ஆதலின் ஆய்வுர்ையின் ஆயிரத்து ஆனல் இடம் இம்மதிற் இமயத்தில் இவ்வாறு இன்று உண்டு உருள்கின்ற உரை உலகின் உள்ள எச்சம் எஞ்சிய என்பது என்பதும் என்ற என்ற வார்த்தை என்று என்றே என்னும் என எனவே ஏனைய ஒரு ஒளி ஒன்று உண்டெனின் கங்கை கடவு ளெழுதவோர் கண்ணும் கரந்து செல்லும் கருத்து கல் கல்லூரி கல்வி கழிஇ கழுவி களும் கனகவிசையர் இகழ்ந்த செய்தியை காண்க காணப்படும் காதையில் கால கிடக்கும் கிண்கிணி கின்றது குறள் குறளின் குறிஞ்சி கூறப்பட்டுள்ளது கொண்டு சமுதாயம் சார்ந்து சான்று சிந்தாமணி சிலம்பு சிலம்பு கழி சிலம்பொடு சிறந்த சுவடு செங் செங்குட்டுவன் செய்து செல்கின்ருள் சோழ தங்கக் தஞ்சாவூர் தஞ்சை தமிழ் தமிழகம் தமிழர்கள் தாயும் தான் திகழ்ந்தது திரு துறைகளிலும் தொடரும் நகரின் நடுவு நமது நன்கு விளக்கும் நாகரிகம் நாம் நாவலர் நாழி நிலை நிலைமை நிலையில் நின்ற நூல் நோன்பு பரிபாடல் பழந்தமிழ் பழந்தமிழ்ச் பற்றியோ பாரதியார் பாலை புகழ் பெயர் பெரும் பொருள் பொருள்கொண்டு பொருளும் மக்கள் மகில் மதிளுக்கு மருதம் மழை மாதவர் முதல் முப்பது மும்முடிச் சோழன் முருகன் முல்லை மேலும் லின் வந்த வந்து வரும் வள்ளுவளுர் வாழ்ந்த வாழும் வித்துவான் வெள்ளம் வேறு

Bibliographic information