தமிழ்ப் பொழில் (7/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1931

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

அது அரசர் அரசன் அரசனும் அவ் அவர் அவர்கள் அவன் அறிவும் ஆகவே ஆசிரியர் ஆவியர் ஆறறிவுயிரே இக் இக்காலப் இது இயக்கம் இரவி இவன் இனி ஈண்டு உண்டென்று உண்மை உணரும் உரை உலா உளவே அக்கிளேப் பிறப்பே உன் ஊக்கம் எட்டாம் எழு எற்று என் என்பதற்கு என்பது என்பார் என்புழி என்ற என்று என்று பொருள் என்னும் என எனவும் ஒர் ஒரு ஒன்று க்கும் கண்ட கம் கமது கலந்து கன் காட்டின் காடு காலத்தில் கி கி.பி கில் கிலேமை குறள் கூறி கூறிஞர் கூறிப் கொடி கொண்டு கொள்வாமே சில சிறப்பும் சிறிது செல்வம் செல்வர்கள் சோழ சோழர் தஞ்சை தமிழ் தன் திரு து தெற்கு தேவர் நிகழ்ச்சி நூல் படை பரிசில் பரிமேலழகர் பல்லவ பல்லவர் பல பாண்டிய பாண்டியர் பால் பி பிறப்பே பிறவும் உளவே அக்கிளைப் புகழ் புல்லும் மாமும் புலவர் புலவர்கள் புவி பெரிதும் பெருங்கல் காடன் பேகன் பெரும் பெருமக்கள் பேராசிரியர் போகிய மக்கட் மகன் மரம் மன்னன் மாக்கள் மான் மிக்க முதலிய முன்னமே மேலும் யன்ருே யாம் யான் யும் யென்று ல் வண்டிற்குச் வந்தது வரும் வழியில் வாயி லோயே வாழ்க்கை விடை விஜயாலயன் வெறுக்கை வே வேண்டும் வேறு Kingdom

About the author (1931)

Nothing provided

Bibliographic information